WEB proekt Haskovo OP 2

Видеоклип: Подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в общините Хасково и Маджарово

Видеоклип: Подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в общините Хасково и Маджарово по Проект „Преход към климатично устойчиви общности“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Видеоклип: Изграждане на институционален капацитет и стратегически документи

Видеоклип: Изграждане на институционален капацитет и стратегически документи по Проект „Преход към климатично устойчиви общности“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Видеоклип: Подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в общините Хасково и Маджарово

Видеоклип: Подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в общините Хасково и Маджарово по Проект „Преход към климатично устойчиви общности“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Заключителна пресконференция по проект „Преход към климатично устойчиви общности“

Заключителна пресконференция по проект „Преход към климатично устойчиви общности“ се проведе на 29.04.2024 г. в Община Хасково.

p1 p2 p3 p4