WEB proekt Haskovo OP 2

Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ) в три филиала на Детска градина „Вихрогонче“, Община Хасково

Община Хасково инсталира слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ) в  с. Динево, с. Малево и с. Узунджово на територията на община Хасково.

Обучение за общински служители

Обучение за общински служители за планирането и реализирането на мерки за адаптация към изменението на климата, включително осъществяването на мониторинг и контрол в рамките на проект № BGENVIRONMENT-4.004-0013-C02 „Преход към климатично устойчиви общности“, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

На 11 и 12 април 2024 г. в хотелски "Комплекс Арда", с. Долно Черковище, се проведе обучение за общински служители за планирането и реализирането на мерки за адаптация към изменението на климата, включително осъществяването на мониторинг и контрол.

Теми, които бяха включени в Програмата на 11 април са както следва:

Семинар на тема Преглед и анализ на съществуващи стратегически програми и планове в общините Хасково, Стамболово и Маджарово 

Двудневен семинар на тема „Преглед и анализ на съществуващи стратегически програми и планове в общините ХасковоСтамболово и Маджарово с цел адекватно адресиране на проблемите, свързани с измененията в климата и последиците от тях.

Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ) в четири филиала на Детска градина „Звездичка“

Община Стамболово инсталира слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ) в четири филиала на Детска градина „Звездичка“ в селата Лясковец, Силен, Голям извор и Жълти бряг в изпълнение на Проект „Преход към климатично устойчиви общности“, Договор за БФП No Д-33-20/11.07.2022, номер от ИСУН BGENVIRONMENT-4.004-0013, с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

p1 p2 p3 p4