WEB proekt Haskovo OP 2

Резултати

Намаляване на разходите на потребление на енергия в общинските сгради;

Намаляване на количеството емисии от парникови газове и други вредни емисии;

Интегрирана система за производство на „зелен водород“;

Озеленяване на общински терени;

Проведени специализирани обучeния за изграждането на експертни знания и капацитет за планирани, мониторинг и оценка на ефекта от действията за смекчаване и адаптиране климатичните промени;

Разработени стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата;

p1 p2 p3 p4