WEB proekt Haskovo OP 2

Екип по проекта

Ръководител на проекта - Ваня Христова
Координатор на проекта от община Хасково - Недялка Димитрова
Координатор на проекта от община Стамболово - Гергана Михайлова
Координатор на проекта от община Маджарово - Стефка Ташева
Експерт „Информация, комуникация и трансфер на добри практики” - Валентин Спенджаров
Финансов експерт - Радослав Ванчев
Експерт „Обществени поръчки” - Банко Банев
Експерт „Енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и енергийна ефективност” - Стилян Парапанов

p1 p2 p3 p4